Palvelusopimus

Tutustu huolellisesti sopimuksen sisältöön.


  1. Terapian tavoitteet suunnitellaan yhteisesti ja niiden toteutumista seurataan terapian edetessä.
  2. Terapiassa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Terapeutin muistiinpanot säilytetään lukollisessa paikassa eikä niitä tallenneta sähköisesti. Kirjalliset muistiinpanot hävitetään asiakkuuden päätyttyä. Asiakkuus katsotaan päättyneeksi, kun viimeisestä käynnistä on kulunut 12 kuukautta.
  3. Poikkeustilanteessa, mikäli terapeutti arvelee asiakkaan, hänen omansa tai jonkun toisen ihmisen hengen tai turvallisuuden olevan uhattuna, on terapeutilla oikeus ja velvollisuus harkintansa mukaisesti kertoa asiasta kolmannelle osapuolelle.
  4. Lyhytterapeuttiset suhteet ovat asiakassuhteita (eivät potilassuhteita), joten niitä säätelee kuluttajansuojalaki.
  5. Asiakkaiden yhteystiedot säilytetään asiakasrekisterissä, jonka säilyttämisessä noudatetaan tietosuojaperiaatteita ja -asetuksia. Asiakasrekisteriä voidaan käyttää palvelun kehittämiseen, asiakastyytyväisyyskyselyihin ja Valkoisen Huoneen markkinointiin. Asiakas voi kieltää tietojensa käyttämisen näihin tarkoituksiin. Tietoja ei anneta kolmansille osapuolille.
  6. Mikäli asiakas peruu varatun ajan myöhemmin kuin 24 tuntia aiemmin tai jättää saapumatta, laskutetaan häneltä normaali käyntimaksu sähköpostitse. Poikkeuksena terveydenhoitajan tai lääkärin todistuksella todennettu sairastuminen.
  7. Terapia voidaan lopettaa kesken suunnitellun ajanjakson asiakkaan niin halutessa.
  8. Terapeutti voi päättää terapian harkintansa mukaan. Asiakkaalla on tällöin oikeus pyytää päätöksestä perustelut.